• Telefon 0474 334 3181

Hasta Hakları

 Ana Sayfa / Sayfalar / Hasta Hakları

başvurularınızı https://hastahaklari.saglik.gov.tr adresine tıklayarak yapabilirsiniz.HASTA HAKLARI VE SORUMLUKLARI NELERDÄ°R?


HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

Kurumumuz size aÅŸağıda açıklanan haklarınızı saÄŸlamaktadır. SaÄŸlık görevlileri ve diÄŸer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunar.


HAKLARINIZ

Kurumumuzda size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmektedir. Burada hasta olarak siz;

1. Hizmetten genel olarak faydalanma

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde saÄŸlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2. Bilgilendirme ve bilgi isteme

Her türlü saÄŸlık hizmetinin ve imkanının neler olduÄŸunu öÄŸrenmeye ve saÄŸlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3. SaÄŸlık kuruluÅŸunu ve personelini, seçme ve deÄŸiÅŸtirme

SaÄŸlık kuruluÅŸunu seçmeye, deÄŸiÅŸtirmeye ve seçtiÄŸi saÄŸlık tesisinde verilen saÄŸlık hizmetlerinden faydalanmaya, saÄŸlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diÄŸer saÄŸlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öÄŸrenmeye seçme ve deÄŸiÅŸtirmeye hakkı vardır.

4. Mahremiyet

GizliliÄŸe uygun bir ortamda her türlü saÄŸlık hizmeti almaya hakları vardır.

5. Reddetme, durdurma ve rıza

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6. Güvenlik

SaÄŸlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7. Dini vecibeleri yerine getirebilme

SaÄŸlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. Ä°nsani deÄŸerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, ÅŸefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik ÅŸartlar saÄŸlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiÅŸ bir saÄŸlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma

SaÄŸlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve saÄŸlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır

10. Müracaat, ÅŸikayet ve dava hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü baÅŸvuru, ÅŸikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.


HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

Kurumumuzda en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız, haklarınız kadar sorumluluklarınız olduÄŸunu da bilmelisiniz


SORUMLULUKLARINIZ

1. Genel Sorumluluklar

- KiÅŸiler kendi saÄŸlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve saÄŸlıklı bir yaÅŸam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

- Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

- Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

- Hasta; saÄŸlık, sosyal güvenlik ve kiÅŸisel bilgilerindeki deÄŸiÅŸiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

- Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. SaÄŸlık Çalışanlarını Bilgilendirme

- Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiÄŸi hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediÄŸini, eÄŸer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm saÄŸlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

-
Hasta; baÅŸvurduÄŸu saÄŸlık kuruluÅŸunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.Hasta SaÄŸlık Bakanlığı ve diÄŸer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

- Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince saÄŸlık çalışanları ile iÅŸbirliÄŸi içinde olması beklenir.

- Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

- Hasta; hastane personelinin, diÄŸer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

- Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi Ä°le Ä°lgili Önerilere Uyma

- Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

- Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum saÄŸlayamama durumu söz konusu ise bunu saÄŸlık çalışanına bildirmesi gerekir.

- Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

- Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doÄŸacak sonuçlardan kendisi sorumludur.